cyberlock อาสา
Google Search
 
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจากโครงการ CYBER LOCK อาสา ปี 2554
*********************
 
โรงเรียน บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่176 จังหวัดพิจิตร
สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา
โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน จำนวน 30 ชุด