cyberlock อาสา
Google Search

www.cyber-lock.com

 
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจากโครงการ CYBER LOCK อาสา ปี 2554
*********************
 
โรงเรียน บ้านป่าไร่ จังหวัดศรีสะเกษ
สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา
สร้างถังน้ำประปา, เครื่องกรองน้ำ, เครื่องทำน้ำเย็น
***********************