โครงการ Cyber Lock อาสา ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในชนบท

โดย บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
( สนับสนุนโดย คุณ สุวิชัย เจนธนอรรถกิจ )

ประวัติบริษัท
บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นที่ 15.5 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
บ้านเลขที่ 1/8, 1/10, 1/138 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีกรรมการผู้จัดการ คุณสุวิชัย เจนธนอรรถกิจ เป็นผู้ก่อตั้ง ซึ่งท่านมีประสบการณ์ และคลุกคลี
อยู่ในวงการกุญแจเฟอร์นิเจอร์มานานกว่า 20 ปี ภายใต้แบรนด์ “Cyber Lock”

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่
1. กุญแจเฟอร์นิเจอร์ ไม้
2. กุญแจเฟอร์นิเจอร์ เหล็ก
3. กุญแจตู้ไฟฟ้า
4. กุญแจรถมอเตอร์ไซด์
5. กุญแจตู้เซฟ
6. กุญแจประตูอลูมิเนียม
7. ชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆ

ที่มาของโครงการ “โครงการ Cyber Lock อาสา ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในชนบท”

หลักการและเหตุผล
บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา 14 ปี
ในปีพ.ศ. 2554บริษัทฯ ประสงค์จะทำประโยชน์ เพื่อสังคม ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาของเยาวชน และมีความต้องการช่วยเหลือ
โรงเรียนในแถบชนบท ถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
อุปกรณ์ หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนทางการศึกษา และเพื่อพัฒนาโรงเรียน
โดยจะคำนึงถึงถิ่นฐานบ้านเกิดของพนักงาน ตลอดจนจังหวัดที่พนักงานอาศัยอยู่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย
2. เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในแถบชนบท และถิ่นทุรกันดาร
3. เพื่อเป็นการสร้างความเจริญไปสู่ชนบท
4. เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมย์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร
5. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้กลับไปพัฒนา ถิ่นฐานบ้านเกิด

 
 

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
ผู้ผลิต - ส่งออก ผลิตภัณฑ์ Cyber Lock
กุญแจเฟอร์นิเจอร์ไม้, กุญแจเฟอร์นิเจอร์เหล็ก, กุญแจตู้เซฟ, กุญแจตู้ไฟ, และกุญแจกลุ่มอลูมิเนียม

 
CYBER-LOCK.COM SIAM INTER LOCK TEK CO., LTD.
       © Copyright 2014, All Rights Reserved. [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
       Privacy Policy, Terms of Service. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
      Web : Cyber-lock@cyber-lock.com