โครงการ Cyber lock อาสา ปี 3
1. โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
ส่งเสริมพัฒนา อาคารเรียนระดับอนุบาล จำนวน 4 ห้อง (ทำต่อ)
งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 620,940 บาท
ภาพก่อนการส่งเสริมพัฒนา และทั่วไป ภาพหลังการส่งเสริมพัฒนา
 
     
 
     
ภาพกิจกรรมที่ทางโรงเรียนต้อนรับ เยี่ยมชม ส่งมอบโครงการฯ
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
 
 

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
ผู้ผลิต - ส่งออก ผลิตภัณฑ์ Cyber Lock
กุญแจเฟอร์นิเจอร์ไม้, กุญแจเฟอร์นิเจอร์เหล็ก, กุญแจตู้เซฟ, กุญแจตู้ไฟ, และกุญแจกลุ่มอลูมิเนียม

 
CYBER-LOCK.COM SIAM INTER LOCK TEK CO., LTD.
       © Copyright 2014, All Rights Reserved. [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
       Privacy Policy, Terms of Service. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
      Web : Cyber-lock@cyber-lock.com