โครงการ Cyber lock อาสา ปี 3
2. โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
สิ่งที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล และเพิ่มสื่อการเรียนการสอน
งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 126,400 บาท
ภาพก่อนการส่งเสริมพัฒนา และทั่วไป ภาพหลังการส่งเสริม พัฒนา
 
     
 
     
 
     
 
     
ภาพกิจกรรมที่ทางโรงเรียนต้อนรับ เยี่ยมชม ส่งมอบโครงการฯ
 
             
 
             
 
             
 
             
 
 

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
ผู้ผลิต - ส่งออก ผลิตภัณฑ์ Cyber Lock
กุญแจเฟอร์นิเจอร์ไม้, กุญแจเฟอร์นิเจอร์เหล็ก, กุญแจตู้เซฟ, กุญแจตู้ไฟ, และกุญแจกลุ่มอลูมิเนียม

 
CYBER-LOCK.COM SIAM INTER LOCK TEK CO., LTD.
       © Copyright 2014, All Rights Reserved. [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
       Privacy Policy, Terms of Service. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
      Web : Cyber-lock@cyber-lock.com