Cyber lock Volunteer Year 4/2557

โรงเรียนที่ได้รับจากโครงการ Cyber Lock อาสา ปี 4 พ.ศ.2557

 1. โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาแม่หลุ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
  • ส่งเสริมพัฒนา
  • ก่อสร้างระบบประปาและน้ำดื่มสะอาด
 2. โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
  • ส่งเสริมพัฒนา
  • อาคารเสริมคุณธรรมจริยะธรรม
 3. โรงเรียนบ้านวังฮวง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
  • ส่งเสริมพัฒนา
  • ต่อเติมพื้นโรงอาหาร