Year 7/2560

โครงการ Cyber Lock อาสา ปีที่ 7 พ.ศ.2560 จำนวน 4 โรงเรียน

01 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

( ส่งเสริมพัฒนา : ทำระบบประปาโรงเรียน )

ภาพก่อนโครงการ และ ภาพหลังโครงการ เข้าเยี่ยมชม

02 โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

( ส่งเสริมพัฒนา : จัดทำลานแถวหน้าเสาธง )

ภาพก่อนโครงการ และ ภาพหลังโครงการ

03 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

( ส่งเสริมพัฒนา : สร้างห้องสมุดโรงเรียน )

ภาพก่อนโครงการ และ ภาพหลังโครงการ

04 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

( ส่งเสริมพัฒนา : ปรับพื้นอาคารเรียนอนุบาล พร้อมหลังคากันสาด )

ภาพก่อนโครงการ และ ภาพหลังโครงการ