ในปีนี้ทางบริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด ของเราได้นำสินค้าที่เกี่ยวกับระบบล็อก และ กุญแจล็อกเฟอร์นิเจอร์ ชั้นนำหลากหลายชนิด!! มาจัดแสดง